www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

XXXI Sesja Rady Powiatu Wałbrzyskiego

18.12.2012 r.

XXXI Sesja Rady Powiatu Wałbrzyskiego odbędzie się 21 grudnia 2012 roku o godz. 9.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu Al. Wyzwolenia 24 Sala Konferencyjna Nr 206.

 

Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.

4. Uroczyste wręczenie odznaczenia „Zasłużony dla Powiatu” dla Pani Liliany Gronuś za wybitne zasługi dla promocji powiatu wałbrzyskiego w dziedzinie kultury.

 

 

5. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie między Sesjami oraz z wykonania uchwał.

6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.

7. Pojęcie uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/121/11 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego.

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zamiaru włączenia Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z siedzibą przy ul. Kolejowej 2, 58-310 Szczawno-Zdrój, miejscem wykonywania zadań przy al. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych do Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych z siedzibą w Walimiu przy ul. Nowa Kolonia 9.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Wnioski i oświadczenia radnych.

11. Wnioski i zapytania osób spoza Rady.

12. Zamknięcie obrad Sesji.