www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Nazwy ulic Wałbrzycha i Szczawna-Zdroju w przekroju historycznym

13.12.2012 r.

Bombowy artykuł na www.dolny-slask.org.pl – można prześledzić jak kształtowały się nazwy ulic Wałbrzycha i Szczawna-Zdroju w przekroju historycznym. Jest nie tylko niemal kompletne zestawienie wszystkich ulic z ich nazwami w przeszłości, ale też rys historyczny dzięki któremu możemy poznać przyczyny, dla których zmiany zostały  wprowadzone.

Cytujemy:

 Zmiany nazw ulic i placów w Wałbrzychu i Szczawnie-Zdroju występowały wielokrotnie na przestrzeni dziejów obu miast. W XX wieku zmiany następowały nawet „hurtowo”, wskutek różnorakich przyczyn. Takimi szczególnymi momentami sprzyjającymi zmianom był okres po drugiej wojnie światowej, a przede wszystkim:

 

 

1. Powrót ziemi wałbrzyskiej do Polski w 1945r. (wtedy nadawano nazwy polskie);

2. Zmiany administracyjne polegające na przyłączaniu do obu miast sąsiednich miejscowości (wtedy zmieniano dublujące się nazwy), przeprowadzone w kilku etapach:

w 1951r. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1950r. w sprawie zmiany granic miast Wałbrzycha i Wrocławia (Dz. U. Nr 57, poz. 509); wtedy przyłączono do Wałbrzycha: Biały Kamień, Poniatów, Rusinową, Sobięcin, Konradów (część), Szczawienko (wzdłuż ul. Wrocławskiej), Lubiechów (okolice ul. Wrocławskiej), a do Szczawna-Zdroju przyłączono: Konradów (pozostałą część), Szczawienko (wzdłuż ul. Wieniawskiego),

w 1954r. na podstawie uchwały Miejskiej Rady Narodowej z dnia 10 kwietnia 1954r. o zmianie granic Szczawna- Zdroju; wtedy przyłączono do Szczawienka część Szczawna-Zdroju (wzdłuż ul. Wieniawskiego i Łączyńskiego)

w 1970r. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 1970 r. w sprawie zmiany granic miasta Wałbrzycha w województwie wrocławskim i w sprawie zmiany granic miasta Szczawno-Zdrój w powiecie wałbrzyskim, województwie wrocławskim (Dz. U. Nr 8, poz. 69, poz. 71); wtedy przyłączono do Wałbrzycha: pozostałą część Szczawienka (wzdłuż ul. Wieniawskiego), niewielki obszar Lubiechowa, ulice Gałczyńskiego i Wyszyńskiego ze Szczawna-Zdroju; przekazano natomiast Dziećmorowicom dużą część Rusinowej; a do Szczawna -Zdroju przyłączono pozostającą część Szczawienka (wzdłuż ul. Łączyńskiego),

w 1973r. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972r. w sprawie zmiany granic niektórych miast stanowiących powiaty (Dz. U. Nr 50, poz. 325); wtedy przyłączono do Wałbrzycha: Glinik Stary i Nowy, Lubiechów (wzdłuż ul. Wilczej), Książ.

3. Transformacja ustrojowa w 1989r. (w latach dziewięćdziesiątych zmieniano nazwy kojarzone z ustrojem socjalistycznym).

 

Żeby zobaczyć jak nazywała się Twoja ulica zanim dostała swoje obecne miano musisz kliknąć na www.dolny-slask.org.pl/3502022,Nazwy_ulic_Walbrzycha_i_Szczawna_Zdroju_w_przekroju_historycznym.html