www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Akcja ‚Zima’ rozpoczęta

10.12.2012 r.

W Wałbrzychu rozpoczęła się akcja „Zima”. Miasto przygotowało dla bezdomnych dach nad głową, darmowe gorące posiłki i uruchomiło telefon interwencyjny. Bezdomni mogą szukać schronienia w czasie mrozów w Integracyjnym Domu dla Bezdomnych przy ul. Pocztowej; Domu dla Bezdomnych i Najuboższych Monar-Markot przy Moniuszki; Domu Pomocy Słoneczny Fundacji Tarkowskich na Internatowej, a także w Ogrzewalni przy Moniuszki.

 

 

Gorące posiłki wydawać będą bezpłatnie: Caritas Diecezji Świdnickiej przy ul. Andersa, Dar Serca znajdujący się przy Pocztowej, a na podstawie decyzji MOPS-u Jadłodajnie Dębicka oraz Harry. Pilne interwencje można zgłaszać na pogotowie techniczne Miejskiego Zarządu Budynków, oraz pod Telefon alarmowy straży miejskiej: 986.