www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Kasa dla bezrobotnych

6.12.2012 r.

Ponad 300 osób w regionie dostało w tym roku dofinansowanie ze środków unijnych na prowadzanie działalności gospodarczej – wynika z danych Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. W tym roku dolnośląskie pośredniaki miały do rozdysponowania na ten cel 2 mln zł. Ubiegający się o pieniądze musieli mieć 10 proc. wkładu własnego. Środki na aktywizację bezrobotnych, w tym na tworzenie miejsc pracy, można było również uzyskać na projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Tu łącznie na wsparcie osób pozostających bez pracy urząd dostał 22 mln zł ze środków unijnych. Inną formą tworzenia miejsc pracy z funduszy unijnych są dotacje na założenie spółdzielni socjalnych. W tym roku powstało osiem takich spółdzielni, które założyło łącznie 45 osób. W przyszłym roku planowane jest utworzenie kolejnych 18.