www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Posprzątaj po swoim psie

1.12.2012 r.

Celem akcji jest przypomnienie właścicielom psów o ich obowiązkach, uświadomienie mieszkańcom zagrożenia epidemiologicznego, jakie stwarzają niesprzątnięte psie odchody oraz negatywnego wpływu na wizerunek miasta.

 

 

ZDKiUM zakupił 60 nowych dystrybutorów na pakiety higieniczne oraz 30 koszy na odpady. Odnowiono 9 stacji dystrybucji . Dystrybutory zostały umieszczone głównie w dzielnicach Piaskowa Góra i Podzamcze. Będą regularnie uzupełniane w bezpłatne pakiety higieniczne.

Dystrybutory znajdują się :

 

Piaskowa Góra (20 szt.): Skwer Sybiraków, skwery przy ulicach: Piętnastolecia, Głównej, Mieszka I, Broniewskiego, Wrocławskiej i Wyszyńskiego

Podzamcze (25 szt): Tereny zielone przy ulicach: Senatorskiej, Jana Pawła II, Kasztelańskiej, Poselskiej, Basztowej, Blankowej, Hetmańskiej.

Pozostałe tereny (14 szt.): Skwery przy ulicach: Drohobyckiej, Przywodnej, Piłsudskiego, Żwirki i Wigury, Lotników, Alei Wyzwolenia oraz placach: Wojska Polskiego i Gedymina.

 

 

Bezpłatne zestawy higieniczne można odebrać w instytucjach:

Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta, ul. Matejki 1, pok. 40

Urząd Miasta, ul. Kopernika 2, portiernia,

Straż Miejska, ul. Matejki 1, dyżurka,

Schronisko dla Zwierząt, ul. Łokietka 7,

Spółdzielnia Górnik, ul. Broniewskiego 65C, portiernia,

Spółdzielnia Podzamcze, Al. Podwale 1, portiernia

 

 

Akcja obejmuję również część edukacyjną. Zorganizowano konkurs plastyczny dla dzieci w kategorii: przedszkola, w szkołach podstawowych klasy I-III, oraz IV-VI a także gimnazja. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 5 grudnia br. (dla wszystkich dzieci zostały ufundowane nagrody). Prace będą wystawiane w bibliotekach i szkołach. Dyrektor ZDKiUM powołał zespół do prowadzenia działań w ramach akcji „Posprzątaj po mnie” .Zadaniem zespołu jest inicjowanie, przeprowadzanie, monitorowanie i upowszechnianie przedsięwzięć edukacyjnych, medycznych, technicznych, porządkowych oraz prawnych, związanych z kontynuacją akcji oczyszczania miasta pn. „Posprzątaj po mnie”.

 

 

„Celem akcji jest doprowadzenie do wypracowania systemu, który zbliży nas do europejskich standardów w tym zakresie. Jesteśmy przekonani, że wypracujemy taki model, który będzie wzorem dla innych miast w Polsce, a Wałbrzych stanie się dzięki temu miastem coraz bardziej przyjaznym mieszkańcom i gościom” – mówi Michał Gnacy, partner społeczny akcji.

 

 

„W przyszłym roku dystrybutory i kosze będą montowane także w pozostałych dzielnicach Wałbrzycha. W szkołach, przedszkolach, w spółdzielniach mieszkaniowych, w wielu innych miejscach pojawiły się plakaty i ulotki. Od dziś mieszkańcom Wałbrzycha posiadającym psy łatwiej będzie wywiązywać się z obowiązku sprzątania po swoim pupilu” – dodaje Bożena Gąsiorek z Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta, koordynator akcji.