www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Zabytki powiatu pod ochroną

28.11.2012 r.

Sprawozdanie z działalności w roku 2012 i plany na rok 2013 były tematem spotkania Powiatowego Zespołu ds. Ochrony Zabytków. Dzięki pracy specjalistów właściciele obiektów zabytkowych bezpłatnie uzyskują informacje, które z prac remontowo-konserwatorskich należy przeprowadzić w trybie pilnym po to, aby użytkowanie obiektu nie zagrażało bezpieczeństwu oraz jak zabezpieczyć obiekt przed kradzieżą, pożarem oraz klęską żywiołową.

 

 

W skład siedmioosobowego zespołu wchodzą przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu – Delegatura w Wałbrzychu, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Miejskiej Policji oraz Starostwa Powiatowego.

 

Zespół został powołany zarządzeniem Starosty w 2002 roku. Celem prac specjalistów jest sprawdzenie stanu zabezpieczenia dóbr kultury, zarówno pod kątem konserwatorskim, jak i przeciwpożarowym, zgodności z prawem budowlanym. Pod uwagę brane jest również zabezpieczenie przed kradzieżą oraz na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.

 

 

Od 2002 roku, kiedy to zespół został powołany, lustracji poddano 53 obiekty, w tym 26 obiektów świeckich i 27 obiektów sakralnych. Do lustracji typowane są obiekty użyteczności publicznej, które wpisane są w rejestr zabytków. Zespół wydaje zalecenia, do których powinni zastosować się właściciele obiektów po to, aby użytkowanie nieruchomości było bezpieczne, zgodne z prawem oraz chroniło wartość kulturową obiektu. Rekontroli od 2002 roku poddano 36 obiektów: z czego 19 w obiektach świeckich oraz 17 w obiektach sakralnych.

 

 

W roku 2012 lustracji poddano 2 obiekty: Urząd statystyczny w Wałbrzychu oraz Izbę Rzemieślniczą obecnie „Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Wałbrzychu. Rok 2012 był czasem, w którym nie odnotowano też kradzieży z obiektów zabytkowych oraz pożarów.

 

 

Na rok 2013 zaplanowano wyłącznie 5 rekontroli, gdyż wszystkie obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków zostały już zlustrowane.

Źródło: Starostwo Powiatowe