www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Przed grodzkością dla Wałbrzycha spotykają się władze

26.11.2012 r.

Celem spotkania – zorganizowanego z inicjatywy Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego – było omówienie wspólnego stanowiska w kwestii podziału zadań, kompetencji, a co za tym idzie – podziału majątku Powiatu Wałbrzyskiego – w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustalenia granic powiatu wałbrzyskiego.

 

Ze strony Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu w spotkaniu wziął udział Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego, radca prawny, sekretarz powiatu oraz skarbnik powiatu. Gminę Wałbrzych reprezentował Prezydent Roman Szełemej, Skarbnik Ewa Kłusek, Sekretarz Elżbieta Klisz oraz Mariusz Rowiński Kierownik Biura Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu.

Wychodząc naprzeciw potrzebom miasta, Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego przychylił się do prośby Prezydenta i zaproponował Gminie Wałbrzych użyczenie pomieszczeń przy Al. Wyzwolenia (budynek Starostwa Powiatowego) na czas przygotowań do prowadzenia od 2013 r. Wydziału Komunikacji przez Miasto Wałbrzych na prawach powiatu.

 

Prezydent Roman Szełemej zadeklarował także przejęcie 75 pracowników proponowanych przez Starostwo Powiatowe do Gminy Wałbrzych, czego potwierdzeniem jest także pismo Prezydenta skierowane w/w sprawie do organizacji związkowych.

Obydwie strony – Zarząd Powiatu i Prezydent Wałbrzycha – zadeklarowały kolejne spotkanie w tym tygodniu w kwestii omówienia dalszego podziału zadań, kompetencji i majątku Powiatu Wałbrzyskiego.