www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

XXX Sesja Rady Powiatu Wałbrzyskiego

24.11.2012 r.

XXX Sesja Rady Powiatu Wałbrzyskiego odbędzie się 28 listopada 2012 roku (środa) o godz. 9,00 w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu Al. Wyzwolenia 24 Sala Konferencyjna Nr 206.

 

Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.

3. Przyjęcie protokołu z XXVIII i XXIX posiedzenia Rady.

4. Rozdanie nagród Starosty Wałbrzyskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Nagrody indywidualne dla:

• Pani Danuty Nowak, Pana Krzysztofa Karwowskiego, Pana Andrzeja Niżewskiego.

Nagrody zbiorowe dla:

• Zespołu Pieśni i Tańca Wałbrzych i dla Stowarzyszenia „Motyl”

5. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie między Sesjami oraz z wykonania uchwał.

6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

7. Pojęcie uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/121/11 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego.

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie założenia Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z siedzibą przy ul. Kolejowej 2 w Szczawnie – Zdroju.

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie uchwalenia na rok 2013 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn zm.)

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/21/12 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 4 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia zadań powiatu, na które przeznaczone są środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku.

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/68/06 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 21 sierpnia 2006 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu.

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego” dla Pani Liliany Gronuś.

13. Interpelacje i zapytania radnych.

14. Wnioski i oświadczenia radnych.

15. Wnioski i zapytania osób spoza Rady.

16. Zamknięcie obrad Sesji.