www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Śląskie Konsorcjum Autobusowe nowym przewoźnikiem

22.11.2012 r.

W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Świadczenie usług przewozowych w zakresie regularnego przewozu osób na liniach komunikacyjnych miejskich na terenie Wałbrzycha oraz na liniach komunikacyjnych miejskich łączących Wałbrzych i Gminy sąsiednie, z którymi zawarto porozumienie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego” wybrano ofertę nr 6 złożoną przez Śląskie Konsorcjum Autobusowe. Wykonawca złożył ofertę najkorzystniejszą w końcowym kryterium ceny.

Zbiorcze zestawienie ofert

 

10 dni jest na wniesienie ewentualnych odwołań. W przypadku ich braku umowa z wykonawcą zostanie podpisana 3 grudnia br. Do 28 grudnia usługi przewozowe wykonuje Miejski Zakład Usług Komunalnych. Nowy przewoźnik rozpocznie pracę 29 grudnia 2012 roku