www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Budżet województwa na rok 2013

22.11.2012 r.

Dziś podczas konferencji prasowej marszałek Rafał Jurkowlaniec i skarbnik województwa Elżbieta Berezowska przedstawili szczegóły projektu budżetu Dolnego Śląska na kolejnych 12 miesięcy. Przygotowany budżet jest wyjątkowy ponieważ zarówno dochody i wydatki mają rekordowo wysoki poziom w historii naszego województwa:

Dochody 1 mld 717 mln zł

Wydatki 1 mld 840 mln zł

Zarząd Dolnego Śląska chce utrzymać pierwsze miejsce w rankingu województw pod względem atrakcyjności infrastruktury gospodarczej i aktywności wobec inwestorów, dlatego w projekcie budżetu zaproponowano rekordową kwotę wydatków majątkowych – 850 mln zł, z czego 388 mln zostanie przeznaczone na cele transportowe, 280 mln na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, 77 mln na rozwój regionalny, 33 mln na ochronę zdrowia, 26 mln na edukację, 18 mln na kulturę.

 

W 2013 roku zaplanowano 118 zadań o charakterze majątkowym, oto największe z nich:

– zakończenie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 384 Dzierżoniów – Łagiewniki (72.023.115 zł);

– zakończenie budowy mostu na Odrze w Brzegu Dolnym wraz z drogami dojazdowymi (75.317.532 zł);

– kontynuacja budowa drogi Żerniki Wrocławskie – Siechnice (49.025.135 zł);

– modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku (22.292.424 zł);

– poprawienie stanu opieki pulmonologicznej w województwie (8.025.135 zł);

– utworzenie Centrum Geriatrii na terenie szpitala im. A. Falkiewicza we Wrocławiu wraz z zakupem sprzętu medycznego (7.500.000 zł);

– Dolnośląska Sieć Szkieletowa czyli likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego (44.472.823 zł)

W następnym roku zadania zarządu Dolnego Śląska będą się koncentrowały na:

– poprawieniu stanu technicznego infrastruktury transportowej poprzez inwestycje oraz remonty dróg. W 2013 roku zarząd planuje przeznaczyć na ten cel 518 mln zł (63 mln zł więcej niż w 2012r.);

– kontynuacji procesu restrukturyzacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 67 mln zł;

przejęciu uzdrowisk „Szczawno – Jedlina” S.A. i „Lądek -Długopole” S.A. oraz dokapitalizowaniu spółek prowadzących działalność sanatoryjno – uzdrowiskową 10 mln zł,

– rozpoczęciu prac związanych z budową nowego szpitala onkologicznego we Wrocławiu 300 tys. zł,

– realizacji inwestycji w ramach Wrocławskiego Węzła Wodnego 199 mln zł.

Konstruując budżet na 2013 rok podobnie jak w latach 2011 – 2012 skoncentrowano się na maksymalnym pozyskaniu środków zagranicznych, w tym przede wszystkim z Unii Europejskiej. Samorząd zamierza korzystać ze środków pozyskanych m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki czy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.