www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Regulują Bystrzycę

22.11.2012 r.

Głuszyca energicznie dba o zabezpieczenie swoich mieszkańców przed powodzią. Jak wiadomo płynąca przez miasto Bystrzyca lubi sprawiać niespodzianki, niekoniecznie miłe. Właściwie przy każdym większym deszczu istnieje ryzyko wylania i podtopień. Stąd działania zmierzające do uregulowania i udrożnienia koryta rzeki. Po serii wykonanych już prac w Grzmiącej, Łomnicy i Głuszycy Górnej przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oddział w Legnicy rozpoczęło się oczyszczanie rzeki Bystrzycy na odcinku ulicy Sienkiewicza – Boh.Getta.

 

 

 

Działania te mają na celu udrożnienie koryta rzeki, miejscowe usuwanie namulisk, krzewów oraz naprawę i uzupełnianie spoin murów oporowych.

fotki: UM Głuszyca