www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Ziemia Wałbrzyska ‚zagłębiem rowerowym’

2.10.2012 r.

Koncepcja rozwoju szlaków rowerowych Powiatu Wałbrzyskiego i Ziemi Broumovskiej była przedmiotem konferencji w ramach realizowanego przez Starostwo Powiatowe, Gminę Czarny Bór i Fundację Sowiogórską projektu inwentaryzacji szlaków rowerowych na pograniczu polsko-czeskim.

 

Podczas konferencji, zorganizowanej m.in. dla uczniów Zespołu Szkół nr 4, dr Jacek Godlewski (Towarzystwo Urbanistów Polskich) szczegółowo przedstawił koncepcję szlaków i ruchu turystycznego na obszarze pogranicza-polsko czeskiego; z kolei Roman Głód koordynator projektu, omówił możliwości wykorzystania przygranicznego położenia i skomunikowania szlaków po czeskiej i polskiej stronie , powiązanie szlaków poszczególnych gmin, wprowadzenie usystematyzowanego oznakowania szlaków , jak i powiązanie szlaków rowerowych z krajobrazem kulturowym pogranicza polsko-czeskiego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 w ramach mikroprojektów Euroregionu Glacensis. Powiat Wałbrzyski – wraz z partnerami projektu, tj. Gminą Czarny Bór, Fundacją Sowiogórską oraz Agencją dla rozwoju Broumovska, tworzy koncepcję turystyki rowerowej na terenie Powiatu Wałbrzyskiego. W ramach projektu powstaje m.in. portal inwentaryzujący trasy rowerowe na terenie Ziemi Wałbrzyskiej. Efektem projektu jest już m.in. utworzenie w Gminie Czarny Bór oświetlonego szlaku MTB.

 

– Ziemia Wałbrzyska ma ogromny potencjał turystyczny, a jej położenie przygraniczne to dodatkowy atut. Cieszę się, że realizowany projekt wykorzystuje ten potencjał, a przy tym porządkuje w logiczną całość istniejące już szlaki rowerowe. Taka baza z powodzeniem może stawić polsko-czeski produkt turystyczny – komentuje Starosta Wałbrzyski Robert Ławski,

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Zagranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice”.

 

Źródło: Powiat Wałbrzych