www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Pytanie 452: wcześniejsza emerytura

21.11.2012 r.

Pytanie:

Jestem kobietą urodzoną we wrześniu 1953 r. Nie przystąpiłam do OFE, zostałam w ZUS-ie. Mam wyliczony kapitał początkowy, obecny staż pracy to 39 lat, w tym 3 lata nieskładkowe (urlop wychowawczy). Do końca 2008 r mam 35 letni staż pracy.

Chciałabym przejść na emeryturę według starych zasad, czyli muszę złożyć wniosek o ustawową emeryturę wcześniejszą przed upływem ustawowego wieku emerytalnego.

Jaki będzie mój ustawowy wiek emerytalny w 2013 r.? Czy będzie on zwiększony o 3 miesiące (urodziłam się we wrześniu) zgodnie z prawem obowiązującym od 2013 r.?

Jaką podstawę prawną powinnam podać we wniosku?

Bardzo dziękuję za odpowiedź. Grażyna

Odpowiedź:

Pani Grażyno, według podanych informacji, do końca 2008 r. spełniła Pani warunki nabycia prawa do emerytury na dotychczasowych zasadach. Z wnioskiem o takie świadczenie musi Pani wystąpić przed ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego. Od stycznia 2013 r. wiek ten dla kobiet urodzonych we wrześniu 1953 r. wynosił będzie co najmniej 60 lat i 3 miesiące. Wypełniając druk wniosku nie trzeba podawać żadnej podstawy prawnej, wystarczy dopisać, że wnosi się o ustalenie prawa według niezreformowanych (dotychczasowych) zasad.

Jeżeli zdecyduje się Pani na złożenie wniosku i otrzyma prawo do świadczenia według dotychczasowych zasad, po osiągnięciu 60 lat i 3 miesięcy może Pani ponownie wystąpić z wnioskiem o ustalenie prawa do świadczenia według zreformowanych zasad. ZUS wyda stosowną decyzję i podejmie wypłatę wyższej kwoty emerytury.

avatardodał: