www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Powstaje pierwszy Dom Pomocy Społecznej

13.11.2012 r.

W Wałbrzychu powstaje pierwszy Dom Pomocy Społecznej. Na Osiedlu Górniczym prowadzona jest już termomodernizacja budynku po PSP 31, który będzie adoptowany na DPS. Liczba mieszkańców Wałbrzycha w domach opieki społecznej stale rośnie. Co roku ok. 50-70 osób stara się o przyjęcie do ośrodka opieki. W mieście funkcjonuje jeden powiatowy DPS , w którym przebywa około 30 mieszkańców Wałbrzycha. Poza miastem umieszczonych jest ok. 150 osób. Koszt pobytu 180 mieszkańców Wałbrzycha w 2011r. wyniósł ok. 4 000 000 zł. Do końca 2013r. do użytku zostanie oddany pierwszy miejski Dom Pomocy Społecznej na Osiedlu Górniczym dla ok. 50 mieszkańców. W nowej placówce znajdzie zatrudnienie kilkadziesiąt osób.

 

 

 

Obecnie w budynku prowadzone są prace termomodernizacyjne. Wykonywany jest remont dachu wraz z jego dociepleniem oraz wykonywana jest instalacja odgromowa na budynku. Z powodu bardzo złego stanu technicznego części budynku konieczne było zlecenie dodatkowych robót, nie ujętych w dokumentacji. W sumie koszt inwestycji wynosi ponad 230 000 zł. Trwają także prace projektowe w celu przystosowania budynku dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej.

 

Adaptacja tego budynku zakłada stworzenie:

 

10 pokoi czteroosobowych,

4 pokoje trzyosobowe

2 pokoje dwuosobowe

 

Przy każdym pokoju będzie toaleta z łazienką, przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

jadalni

gabinetu medycznej pomocy doraźnej

pomieszczenia do terapii i rehabilitacji

pokoju gościnnego

pomieszczenia technicznego

 

Posiłki dla mieszkańców ośrodka dostarczane będą w formie cateringu. Sala gimnastyczna zostanie przeznaczona na sale terapeutyczne oraz magazyn. Planuje się budowę dźwigu osobowego dostosowanego do osób niepełnosprawnych . Zagospodarowany zostanie również teren wokół obiektu – parkingi, tereny zielone.

 

Prezydent Wałbrzycha Romana Szełemej dodaje, że także budynek na ul. Andersa po PSP nr 2 zostanie adaptowany na Dom Pomocy Społecznej. – Obecnie analizujemy finansowanie tej inwestycji. Jest szansa na pozyskanie środków zewnętrznych, m.in. z tzw. „funduszu norweskiego”