www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Pytanie 451: Urlop tacierzyński

14.11.2012 r.

Czy już są uchwalone odpowiednie akty prawne regulujące urlop ojcowski i tacierzyński w 2013 roku?

 

Odpowiedź:
Rząd przyjął 8 listopada 2012 r. pakiet ustaw, które mają ułatwić godzenie opieki nad dziećmi z pracą zawodową. Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu przedstawił szczegóły rozwiązań, dotyczących wydłużenia do roku czasu urlopu macierzyńskiego. Zapowiedział, że urlopy mają zostać wydłużone od 1 września 2013 r. Z tej możliwości będzie mógł skorzystać każdy, kto w momencie wejścia w życie ustawy będzie uprawniony do urlopu macierzyńskiego. – Osoba, która 1 września będzie w ostatnim tygodniu urlopu, będzie mogła przedłużyć go o kolejne pół roku – powiedział Minister Kosiniak-Kamysz. Od 20 tygodnia urlopu będzie można łączyć pobieranie zasiłku macierzyńskiego z pracą zawodową w wymiarze do połowy etatu. Wówczas wypłacana będzie połowa zasiłku. Ma to zachęcić do stopniowego powrotu do pracy zawodowej.

 

Obecnie urlop macierzyński wynosi 20 tygodni podstawowych i cztery tygodnie dodatkowe Od 1 września 2013 r. będzie wynosić pół roku (20 tygodni podstawowych i sześć tygodni dodatkowych) i będzie można wydłużyć go o kolejne 26 tygodni. W czasie urlopu w wymiarze półrocznym rodzic będzie otrzymywał zasiłek w wysokości 100 proc. dotychczasowego wynagrodzenia. Jeśli skorzysta z rocznego urlopu, otrzyma zasiłek w wysokości 80 proc.

 

Drugą część urlopu będzie można wykorzystać, dzieląc ją na trzy części, z ewentualną przerwą na powrót do pracy, jednak tylko w ciągu pierwszego roku życia dziecka. Będzie też możliwość wymieniania się między rodzicami urlopem, także w dodatkowej jego części. Już teraz po 14 tygodniach matka może zrezygnować w urlopu na rzecz ojca. Wydłużenie urlopów ma zachęcić rodziców do dzielenia się opieką nad dzieckiem.

 

Rada Ministrów przyjęła także projekt nowelizacji Kodeksu pracy, dotyczący urlopów wychowawczych. Dostosowuje on nasze prawo do wymogów unijnych dyrektyw i wprowadza przepisy, zgodnie z którymi jeden z 36 miesięcy urlopu będzie obowiązkowo wykorzystany przez drugiego rodzica. Urlop wychowawczy będzie mógł być wykorzystywany w pięciu, a nie jak dotychczas, w czterech częściach, ma zostać także podwyższony – z trzech do czterech miesięcy – wymiar urlopu, który może być jednocześnie wykorzystywany przez oboje rodziców. Urlop wychowawczy można wziąć do ukończenia przez dziecko czwartego roku życia.

 

Źródło: www.mpips.gov.pl

Szczegóły proszę śledzić na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/kobieta-rodzina-i-przeciwdzialanie-dyskryminacji/art,5959,rzad-przyjal-nowe-rozwiazania-prorodzinne.html

avatardodał: