www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Pytanie 450: Wcześniejsza emerytura

13.11.2012 r.

Mam od lipca 2009 r. przyznane prawo do wcześniejszej emerytury. Obecnie nadal pracuje i mam zawieszoną emeryturę. 60 lat kończę 11 marca 2013 r./data urodzenia 11.03.1953 r./,40 lat mojej pracy mija we wrześniu 2013r.

 

Proszę o odpowiedź :
– czy jeżeli chcę mieć w dalszym ciągu naliczoną emeryturę według starych zasad powinnam złożyć wypowiedzenie w tym roku czy mogę przejść na pełny wymiar emerytalny z końcem marca 2013, czyli kończąc 60 lat życia;
– czy jeśli będę pracowała dłużej tzn. po 11 marca 2013 to według jakich zasad będę ją miała naliczaną.

 

Proszę o doradzenie co jest dla mnie korzystniejsze.

 

Odpowiedź:
Ma Pani już ustalone prawo do emerytury, której wysokość została ustalona na tzw. „starych zasadach” (zgodnie z Pani opisem) – tego wyliczenia nigdy Pani nie straci. Inaczej byłoby, gdyby nie miała Pani ustalonego prawa do emerytury według starych zasad przed ukończeniem 60 lat życia. Z uwagi na powyższe, może Pani pracować cały czas przez taki sam wymiar czasu pracy, a w momencie zakończenia Pracy po prostu złoży Pani wniosek o podjęcie wypłaty zawieszonej dotychczas emerytury. Dodatkowo po ukończeniu wieku powszechnego będzie Pani mogła złożyć wniosek o emeryturę z innego artykułu i wówczas wyliczenie nowej, kolejnej emerytury odbędzie się już według nowych, zreformowanych zasad obowiązujących od 01.01.2013 r. Przyznanie kolejnej emerytury ZUS może dokonać tylko na wyraźnie sprecyzowany przez Panią wniosek.

 

W razie dodatkowych pytań może Pani zadzwonić na numer informacji emerytalno-rentowej – 74 64-97-122, 74 64-97-107.

avatardodał: