www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Radni to pracusie czy wagarowicze?

12.11.2012 r.

Wałbrzyscy radni to pracusie, czy raczej „wagarowicze”? Odpowiedź na to pytanie daje Panorama Wałbrzyska, która sprawdziła zaangażowanie rajców. Pod lupę wzięte zostały nieobecności na posiedzeniach oraz liczba zgłoszonych interpelacji, wniosków i zapytań. Okazuje się, że najwięcej posiedzeń opuścił Andrzej Mielczarek. Do 12 października nie było go na 44. Po ponad 20 nieobecności mają Mirosław Bartolik i Giovanni Roman. Na przeciwnym biegunie jest radna Daniela Sprytula, która nie opuściła ani jednego posiedzenia, ale nie miała też – jak dotąd – żadnych interpelacji, wniosków i zapytań. Podobnie jak Ilona Socha, Artur Torbus i Andrzej Welc. Najwięcej ma ich Ryszard Nowak – 274 i Paweł Szpur – 175.