www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Starostwo zabezpiecza szyb „Powietrzny”

7.11.2012 r.

Do końca miesiąca potrwają prace zabezpieczające szyb przy ul. Świdnickiej w Wałbrzychu. Ich koszt to 100 tys. zł.

Znajdujący się przy ul. Świdnickiej szyb ,,Powietrzny” jest własnością Skarbu Państwa, stąd też Powiat Wałbrzyski wielokrotnie wnioskował do Wojewody Dolnośląskiego o środki na zabezpieczenie obiektu oraz na prace konserwatorskie. Otrzymana od Wojewody dotacja celowa w wys. 100 tys. zł pozwoli na wykonanie zabezpieczeń uniemożliwiających osobom postronnym dostęp do budynku szybu, który w obecnym stanie może stanowić zagrożenie. W ramach prac m.in. zostaną zamurowane otwory w ścianach, wykonane nowe pokrycie dachowe oraz instalacja odgromowa nad szybem. Zostanie także uporządkowany teren wokół nieruchomości.

 

– Prowadzone obecnie prace mają na celu przede wszystkim poprawę stanu bezpieczeństwa, ponieważ mimo zakazu wstępu do obiektu, zdarzało się, że na jego teren wchodziły postronne osoby. Zdarzało się także, że grabieżą padały metalowe elementy szybu – wyjaśnia Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego. Prace potrwają do końca listopada.

fot. Starostwo Powiatowe