www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Zdewastowane zabytki ze stacji Jedlina-Zdrój

6.11.2012 r.

W październiku Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Jaworzynie Śląskiej wystosowało list, w którym m.in. informowało o tym, że PKP SA nie zapewnia zabytkowym wagonom i parowozom odpowiedniej ochrony przez zniszczeniem. Dowodem są zdjęcia ze stacji Jedlina- Zdrój.

 

 

Większość wagonów z Jedliny-Zdroju posiadała wpis do rejestru zabytków. Niestety wagony są dewastowane i rozkradane przez złomiarzy. Jak widać na zdjęciach zrobionych przez Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Jaworzynie Śląskiej, znajdują się w bardzo złym stanie. PKP SA nie zapewniły zabytkom dostatecznej ochrony. Podobnie sytuacja wygląda w Jaworzynie Śląskiej.

 

– W 2005 roku na przełomie września i października wagony w Jedlinie Zdrój zostały zdewastowane i w dużej mierze rozkradzione, co skończyło się prawomocnymi wyrokami sądu dla siedmiu osób. Tego rodzaju akty nie są tylko i wyłącznie problem kolei, ale wszystkich instytucji, które mają w swoich zasobach zabytkowe mienie – tłumaczy „Rynkowi Kolejowemu” Bartłomiej Sarna, rzecznik prasowy PKP SA we Wrocławiu.

– Jesteśmy w trakcie przygotowań do przetargu na zbycie taboru kolejowego, w tym taboru zabytkowego. W chwili obecnej przygotowania nie są jeszcze zakończone, gdyż weryfikujemy dane o taborze, którego łącznie jest około 250 sztuk (w całej Polsce), a także opracowujemy warunki sprzedaży, które uniemożliwią nabywanie zabytkowego taboru przez firmy handlujące złomem – powiedział „Rynkowi Kolejowemu” Bartłomiej Sarna, rzecznik prasowy PKP SA we Wrocławiu.

 

 

Według PKP SA nie ma możliwości całodobowego zabezpieczenia zabytkowego taboru zarówno na stacji Jedlina Zdrój, jak i Jaworzyna Śląska. – W 2005 roku na przełomie września i października wagony w Jedlinie Zdrój zostały zdewastowane i w dużej mierze rozkradzione, co skończyło się prawomocnymi wyrokami sądu dla siedmiu osób. Tego rodzaju akty nie są tylko i wyłącznie problem kolei, ale wszystkich instytucji, które mają w swoich zasobach zabytkowe mienie – wyjaśnia Sarna.

 

 

Część zabytków została przekazana na rzecz samorządów. Jednym z przykładów jest przekazanie na rzecz miasta Wrocław zabytkowego parowozu typ TY2, który obecnie stanowi część instalacji „Pociąg do nieba” na placu Strzegomskim we Wrocławiu.

Źródło i fotki – www.rynek-kolejowy.pl