www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Zasłużeni dla powiatu wałbrzyskiego

1.11.2012 r.

Podczas XXVIII Sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego m.in. przyznano tytuł „Zasłużonego dla Powiatu Wałbrzyskiego” oraz wręczono odznaki „Za Zasługi dla Sportu”.

Na podstawie uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego tytuł „Zasłużonego dla Powiatu Wałbrzyskiego” nadano Leszkowi Solarkowi za wybitne zasługi dla rozwoju i promocji powiatu wałbrzyskiego w dziedzinie kultury. Leszek Solarek jest aktywnym członkiem kilku stowarzyszeń i organizacji działających w naszym regionie, z organizował ponad 1200 wystaw malarskich, koncertów muzyki poważnej i spotkań z twórcami.

 

 

 

Odznaki „Za Zasługi dla Sportu” z rąk Wicestarosty Wałbrzyskiego Augustyna Skrętkowicza otrzymali Jerzy Szyda oraz Wojciech Krzykała.

Wojciech Krzykała otrzymał brązową odznakę za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej, obecnie jest trenerem Jednosekcyjnego Koszykarskiego Klubu Sportowego „Górnik” w Wałbrzychu, który swoją pracą przyczynił się do rozwoju i upowszechniania tej dyscypliny sportu, w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Liczne osiągnięcia sportowe i awanse drużynowe młodych koszykarzy, są dowodem na to, że praca trenerska i poświęcenie przynosi wymierne efekty na arenie krajowej i stanowi szczególny rodzaj promocji Powiatu Wałbrzyskiego.

Jerzy Szyda nie mógł osobiście odebrać złotej odznaki i w jego imieniu odznakę odebrał Jan Jarosz. Jerzy Szyda jest trenerem biathlonistów, który jest w pełni zaangażowany i oddany sprawom z wiązanym z rozwojem biathlonu, przyczynił się do licznych i niezwykle znaczących sukcesów zawodników odnoszonych zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej, godnie reprezentując i promując barwy Klubów i Powiatu Wałbrzyskiego.