www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Głuszyca będzie miała swoją Młodzieżową Radę

28.10.2012 r.

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Głuszycy zaprasza młodzież uczęszczającą do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkującą na terenie Gminy Głuszyca do wzięcia udziału w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej Głuszycy, które odbędą się w dniu 23 listopada 2012 roku.

 

 

Po raz pierwszy w historii miasta młodzi mieszkańcy będą mieli możliwość wybrać swoich przedstawicieli do Młodzieżowej Rady Miasta Głuszycy, którzy będą reprezentować interesy młodzieży między innymi poprzez:

 

 

– inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w mieście, w szczególności w zakresie nauki, kultury i sportu,

– opiniowanie projektów niektórych uchwał Rady Miejskiej w Głuszycy regulujących sprawy mające wpływ na warunki rozwoju młodego pokolenia,

– udzielanie pomocy i podejmowanie interwencji w przypadku zagrożenia praw ucznia,

– nawiązywanie współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami młodzieżowymi,

– organizowanie imprez kulturalnych i spotkań propagujących cele ważne dla młodzieży

– inspirowanie i koordynację inicjatyw młodych ludzi,

– prowadzenie działalności informacyjno-doradczej.