www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Świdnicka jednokierunkowa

27.10.2012 r.

Rozpoczyna się nowy etap modernizacji ulicy Świdnickiej, w związku z tym na okres około jednego miesiąca stanie się ona jednokierunkowa. Oprócz oczywistych utrudnień dla kierowców samochodów wynikających z tego faktu nastąpi też zmiana w sposobie kursowania jedynej jeżdżącej tamtędy linii autobusowej – nr 11. O ile trasa Poniatów – Kozice i obowiązujący na niej rozkład jazdy nie zmienią się, to w przeciwnym kierunku w związku z brakiem możliwości dojechania z Kozic do Podgórza trasa ‚jedenastki’ poprowadzi z Kozic ulicami: Strzegomska, 11 Listopada, Piłsudskiego, al. Wyzwolenia do ul. Chrobrego.