www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Kolejni zasłużeni

27.10.2012 r.

W piątek, podczas sesji Rady Miejskiej uhonorowano tytułem ‚Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha’ dwie osoby, których działalność miała znaczący wpływ na rozwój kulturalny i społeczny naszego miasta. Z rąk prezydenta i przewodniczącej Rady Miejskiej – Marii Romańskiej tytuł odebrał osobiście Zbigniew Dąbrowski, oraz w imieniu nieżyjącego już Mariana Jachimowicza rodzina.

 

 

Zbigniew Dąbrowski to były wieloletni dyrektor Stada Ogierów Książ w Wałbrzychu. Jego działania podejmowane dla rozwoju jeździectwa, hodowli a tym samym dla popularyzacji i promocji Wałbrzycha i regionu są nieocenione.Pod jego okiem Stado Ogierów Książ stało się kolebką sportu jeździeckiego w regionie i w województwie, umożliwiając młodzieży rozwój pasji jeździeckich. Zbigniew Dąbrowski równocześnie pełnił funkcję trenera, przyczyniając się do stworzenia sekcji jeździeckiej w Klubie Sportowym Górnik, który następnie przekształcił się w Sudecki Ludowy Klub Sportowy Książ. Wielu wychowanków trenera uprawia do dzisiaj jeździectwo na poziomie zawodniczym, niektórzy są uznanymi trenerami, szkolą czołowych zawodników Polski, współpracują z ekipami Czech i Niemiec, kilku prowadzi ośrodki jeździeckie w Wałbrzychu i okolicach. Dzięki jego staraniom powstał nowy hipodrom, na którym rozgrywano zawody w ujeżdżeniu, skokach i powożeniu na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Jako znawca zagadnień hodowlanych znacząco przyczynił się do rozwoju hodowli i promocji koni rasy śląskiej.

 

 

Marian Pankracy Jachimowicz, poeta, malarz i fotografik, urodził się 12 maja 1906 roku w Schodnicy w Powiecie Drohobyckim. Do Wałbrzycha przybył w 1945 r. i już w tym samym roku podjął starania o zorganizowanie pierwszej, polskiej biblioteki, która znalazła swoją lokalizację w jednej z sal Ratusza. W latach 1945-1946 pełnił funkcję kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wałbrzychu, następnie podjął pracę w Głównym Instytucie Górnictwa w Szczawnie Zdroju. W 1946 roku zadebiutował w krakowskim tygodniku „Odrodzenie” wierszem pt. „Nie wiem”. Kolejne utwory autora, składające się na tom poezji pt. „Ścieżką konieczną” zostały wydane w 1957 roku przez krakowskie „Wydawnictwo Literackie”. Pisarska twórczość Mariana Jachimowicza ogniskowała się wokół miejsc, z którymi był związany, w szczególności z Borysławiem, Drohobyczem oraz Wałbrzychem, którego krajobraz przyrodniczy i przemysłowy sportretował w licznych utworach. Do końca lat 90-tych XX wieku wydał blisko dwadzieścia książek, w tym m.in.: „Chcę zbliżyć”, „W czas chłodu”, „Na dnie powietrza”, „Gaje tańczą”, „Żelazne studnie”. Dorobek artystyczny Poety, obejmujący łącznie kilkaset pozycji wydanych samodzielnie lub wydrukowanych w wiodących czasopismach literackich był wielokrotnie nagradzany i doceniany.Marian Jachimowicz był laureatem następujących nagród i wyróżnień: Nagroda Miasta Wałbrzycha (1959 r.),Nagroda „Odry” (1969 r., 1970 r.), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1972 r. – nie przyjął odznaczenia), odznaka „Zasłużony Działacz Kultury” (1976 r.), Nagroda Wojewody Wałbrzyskiego w dziedzinie kultury (1980 r.), Nagroda Prasy Dolnośląskiej (1981 r.), Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (1996 r.), Nagroda Ministra Kultury i Sztuki (1998 r.). Marian Jachimowicz zmarł 12 listopada 1999 r. Honorując pamięć największego, wałbrzyskiego poety,w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” otwarto w 2006 roku Pokój Pamięci Poety Mariana Jachimowicza.

 

Lista osób i instytucji, które otrzymały tytuł „Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha”