www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Dziki wychodzą z lasu

27.10.2012 r.

Pamiętacie watahy dzików, które w zeszłym roku terroryzowały mieszkańców Wałbrzycha? Wygląda na to, że padający śnieg znowu wypłoszył je z lasu. Ubiegłej zimy te całkiem sympatyczne zwierzęta opanowały ulice i podwórka na Starym Zdroju czy Sobięcinie, w tym ostatnim przypadku rozganiając nawet wizytujących groby swoich bliskich na cmentarzu przy ulicy Cmentarnej. Odnotowano też co najmniej jeden atak na przechodnia. Tym razem te ssaki napędziły stracha rodzinie spacerującej do kościoła ulicą Gagarina w dzielnicy Szczawienko. Pani Ania opowiada: Szliśmy spokojnie ulicą Gagarina, gdy nagle z ulicy Rzecznej wyszła wataha dzików składająca się z kilkunastu osobników. Nie zwracając na nas uwagi przeszła kilkadziesiąt metrów a następnie skręciła na łąkę. Jeszcze do tej pory jesteśmy przestraszeni.

 

 

A my przypominamy: dzik nie powinien nas zaatakować, jeśli go nie sprowokujemy. W razie czego jednak warto zapoznać się z poniższą ulotką informacyjną:

 

 

„Dziki – zagrożenia i zasady postępowania”

 

Zagrożenia ze strony dzików:

 

Na terenach zabudowanych i w miejscach zamieszkania ludzi dziki mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego;

W okolicach ruchliwych szlaków komunikacyjnych oraz na drogach biegnących przez lasy lub w ich pobliżu dziki są zagrożeniem dla ruchu kołowego i mogą powodować tragiczne w skutkach wypadki;

Ranny (w tym potrącony przez samochód dzik) oraz chroniąca swoje młode locha mogą być agresywne i bardzo niebezpieczne;

Dziki wyrządzają spore szkody na gruntach uprawnych, ogródkach działkowych, ogrodach, oraz placach zabaw i skwerach leżących w pobliżu lasów.

Zasady prewencji w zakresie pojawiania się dzików:

Należy bezwzględnie utrzymywać czystość i porządek na terenach swoich nieruchomości (nieskoszone grunty, w tym nieużytki i łąki, stanowią schronienie dla zwierzyny dziko żyjącej, która może stwarzać zagrożenie i wyrządzać szkody materialne);

W żadnym wypadku nie należy wyrzucać odpadów żywnościowych w miejscach do tego nie przeznaczonych (w tym na łąki i nieużytki), gdyż mogą one przyciągać dziko żyjącą zwierzynę, poszukującą łatwej zdobyczy;

 

 

Zasady postępowania w przypadku nieprzewidzianego kontaktu z dzikami:

 

 

W przypadku kontaktu z dzikiem w żadnym wypadku nie należy się do niego zbliżać, by go pogłaskać lub karmić!;

W razie nieprzewidzianego kontaktu z dzikami w otwartym terenie, w żadnym wypadku nie wolno się do nich zbliżać! Należy zachowywać się na tyle głośno, aby zwierzę mogło nas wcześnie zauważyć (dzik nie zaatakuje człowieka, jeżeli nie zostanie sprowokowany).

W celu przepłoszenia dzika, należy klaskać lub wykonywać szybkie ruchy rękami w miejscu. W żadnym wypadku dzika nie wolno gonić!;

W przypadku spotkania z dzikiem w terenie zamkniętym, nie należy zwierzęcia łapać, napuszczać na niego psa, ani zapędzać do miejsc, z których nie ma drogi ucieczki (sprowokowany lub bez możliwości ucieczki dzik na pewno zaatakuje!). Najlepiej zwierzę przepłoszyć, klaszcząc lub wykonując szybkie ruchy rękami w miejscu. W żadnym wypadku dzika nie wolno gonić!!!

W przypadku bliskiego spotkania z dzikiem, który wygląda na rannego lub przejawia agresję, w żadnym wypadku nie wolno się do niego zbliżać! Należy zachowywać się spokojnie i cicho, by nie zwracać na siebie uwagi oraz zgłosić fakt na Policję (numer alarmowy 997) lub Straż Miejską (numer alarmowy 986).