www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Pasaż Gdański gotowy

1.10.2012 r.

Zakończone zostało zadanie inwestycyjne w ramach Rewitalizacji Śródmieścia pn. modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej – „Pasaż Gdański”. Na jego realizację Gmina Wałbrzych pozyskała dofinansowanie ze środków UE.

 

W ramach projektu przewidziano przebudowę ul. Gdańskiej na pasaż śródmiejski. Pasaż jest przeznaczony dla ruchu pieszego z dopuszczeniem przejazdu pojazdów zaopatrzeniowych i ratowniczych w tym straży pożarnej. Przestrzeń pasażu zostanie wykorzystana pod ogródki gastronomiczne sąsiednich lokali – z zachowaniem szerokości przejazdu awaryjnego.

 

W ramach modernizacji ulicy Gdańskiej wykonano:

 

 

wymianę istniejącej nawierzchni asfaltowej i z płyt chodnikowych na nawierzchnię nawiązującą do istniejącego terenu Rynku, tj. z płyt oraz kostki granitowej,

modernizację oświetlenia ulicy (lampy mocowane do ścian budynków przyległych)

modernizację istniejącej kanalizacji deszczowej (nowe wpusty i nowe odwodnienia liniowe oraz odpowiednio wyprofilowane rynsztoki.

 

Inwestycję trwającą 5 miesięcy wykonała firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „STEINBUDEX-J.M” z siedzibą w Świdnicy.

 

Koszt robót budowlano – montażowych wyniósł 744.717,30 zł brutto.

 

Dofinansowanie w wysokości 585.342,58 zł Gmina otrzymała w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013, Działanie 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców Priorytet 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta”).

 

W ramach Rewitalizacji Śródmieścia zrealizowane zostały remontu ulic: Moniuszki, Kościuszki, Sienkiewicza, Lewartowskiego, Zajączka, Gdańska, Pługa. Wartość projektów to ponad 10 mln zł.

 

Źródło informacji: UM Wałbrzych