www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Otwarcie kopert przesunięte

26.10.2012 r.

Jak podaj Infobus: Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu przesunął termin otwarcia ofert w przetargu na świadczenie usług przewozowych w okresie 10 lat o łącznej liczbie ok. 38 000 000 wozokilometrów. Wykonawca będzie realizował usługi przewozowe 50 autobusami, w tym autobusami przekazanymi bezpłatnie przez zamawiającego w liczbie 20 szt. Są to autobusy marki Solaris:

 

—17 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych marki Solaris, typu Urbino 12,

 

—3 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych marki Solaris, typu Urbino 18.

 

Na dzień rozpoczęcia świadczenia usług przewozowych wykonawca ma dysponować (obok 20 autobusów przekazanych bezpłatnie przez Zamawiającego) trzydziestoma sztukami autobusów. Rodzaju midi –3 szt., maxi –23 szt. i mega –4 szt. Termin składania ofert upływa 7.11.2012 o godzinie 11:30.