www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Przejazd wiaduktem z Kosteckiego do Kuźnic udrożniony w tym roku

24.10.2012 r.

Do końca roku powinien zostać udrożniony przejazd przez wiadukt drogowy w ciągu drogi powiatowej nr 3397D łączącej ul. Kosteckiego w Wałbrzychu z ul. Reymonta w Boguszowie – Gorcach. Przypomnijmy, że placu budowy opuścił wykonawca – firma PPHU HEKO Włocławek. Na czas remontu wytyczono objazdy co spowodowało wydłużenie czasu i drogi dojazdu. Po opuszczeniu placu budowy przez wykonawcę zaistniała groźba, że taki stan rzeczy będzie trwał o wiele dłużej niż planowano. Spowodowało to protesty mieszkańców, którzy nie godzili się na opóźnienie w remoncie bojąc się, że w zimie zostaną odcięci od świata. Starostwo Powiatowe wydało komunikat, z którego wynika że wiadukt zostanie otwarty dla ruchu kołowego jeszcze przed końcem roku.

 

Zapoznaj się z komunikatem:

KOMUNIKAT

Opuszczenie przez Wykonawcę (PPHU „HEKO” Włocławek) placu budowy i zaprzestania tym samym prac remontowych na wiadukcie drogowym (21 września 2012 roku) uznaliśmy zgodnie z prawem – za zerwanie umowy z Powiatem Wałbrzyskim. Fakt zaprzestania prac i zerwania umowy, może świadczyć o tym, iż Wykonawca, już z chwilą przystąpienia do procedury przetargu jak i podpisania umowy, nie miał zamiaru wykonać pełnego zakresu prac dla Inwestora. Wykazał się także brakiem potencjału osobowo technicznego, jak i brakiem odpowiedniego zabezpieczenia finansowego na prowadzenie tego zadania.

W związku z powstałą nadzwyczajną sytuacją, przeprowadzono ze strony Starostwa Powiatowego wiele istotnych dla tego zadania posunięć: zabezpieczono całodobowo ochronę placu budowy, wykonano dodatkową ekspertyzę – opinię obiektu inżynierskiego, przeprowadzono również negocjację bez ogłoszenia z potencjalnymi wykonawcami, którzy przyjęli jeden z głównych warunków do spełnienia, wykonanie przejezdności po obiekcie jeszcze w bieżącym roku, jak również utrzymanie możliwości przejścia pieszych w czasie wykonywania prac przy pełnym zabezpieczeniu bezpieczeństwa osób znajdujących się na remontowanym obiekcie.

Co ważne, zapisy w wykonanym orzeczeniu technicznym potwierdzają poprawność pierwotnie wykonanego i zatwierdzonego projektu budowlanego, stwierdzono jego kompletność do wydania decyzji pozwolenia na remont.

Dokonano ponownie sprawdzenia nośności, które potwierdziły ocenę projektanta.

Dalsza kontynuacja prac remontowych na obiekcie będzie prowadzona na podstawie pierwotnego i zatwierdzonego projektu budowlanego wraz z projektem wykonawczym, który to uszczegółowia rozwiązania konstrukcyjne, jak i ważnego pozwolenia na prowadzenie przedmiotowego remontu.

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego podszedł do tej nadzwyczajnej powstałej sytuacji z pełną powagą, dlatego postanowiono podpisać umowę z wykonawcą, który podjął trudną decyzję i zobowiązał się do końca bieżącego roku wykonać przejezdność na wiadukcie drogowym, a w terminie do czerwca 2013 roku zakończyć proces remontu na tym zadaniu.

Mamy pełną świadomość, że prowadzone prace – nawet te aktualnie przerwane – są i będą chwilowym utrudnieniem dla użytkowników drogi powiatowej, jednak dzięki temu remontowi przede wszystkim zwiększy się bezpieczeństwo użytkowników drogi, w tym dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 6 na ulicy Kopernika w Boguszowie – Gorcach.

Zadanie jest trudne, które przez wiele lat było odkładane z różnych przyczyn w procesie realizacji, dlatego kolejny raz należy powtórzyć, że kontynuacja prac jest dla Powiatu Wałbrzyskiego wyzwaniem a zarazem priorytetem na ten obecny trudny czas.