www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Szkolą aresztantów

24.10.2012 r.

W Areszcie Śledczym w Świdnicy realizowane są kolejne kursy dla skazanych. Właśnie kończy się kurs brukarza a za kilka dni rozpocznie się kurs technologa robót wykończeniowych w budownictwie. W tym roku planowana jest realizacja jeszcze dwóch kursów malarza. Zajęcia praktyczne i teoretyczne odbywają się na terenie aresztu, a prowadzone są przez firmy zewnętrzne posiadające odpowiednie uprawnienia.

Wraz z kursami osadzeni chodzą na zajęcia aktywizacyjne które mają nauczyć ich poruszania się po rynku pracy, pisania CV, zachowania podczas rozmów kwalifikacyjnych. W latach 2008-2012 w jednostce przeprowadzono już 15 kursów współfinansowanych ze środków unijnych, dzięki nim 207 skazanych zdobyło nowe kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie, które przydadzą im się w poszukiwaniu pracy po wyjściu z więzienia.