www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Są chętni do projektowania przebudowy stacji na Szczawienku

28.04.2016 r.

PLK ogłosiły listę ofert w przetargu na dokumentację projektową modernizacji stacji Wałbrzych Szczawienko oraz aktualizację dokumentacji stacji Świebodzice.

Stacja Wałbrzych Szczawienko (fot. Michał Bobruk / flickr.com / CC BY 2.0)

Stacja Wałbrzych Szczawienko (fot. Michał Bobruk / flickr.com / CC BY 2.0)

Zakres rzeczowy zadania, którego dotyczy przetarg obejmuje następujące zlecenia: aktualizację istniejących projektów budowlanych wielobranżowych i sporządzenie na ich bazie projektów wykonawczych dla stacji Świebodzice, opracowanie dokumentacji projektowej dla zabudowy posterunku odstępowego dla szlaku Świebodzice – Wałbrzych Szczawienko, opracowanie dla st. Wałbrzych Szczawienko dokumentacji projektowej obejmującej zmianę w granicach stacji przebiegu linii 274 (modernizacja peronów, peron wyspowy) oraz wynikającą z tego modernizację urządzeń sterowania ruchem kolejowym, elektroenergetyki kolejowej oraz pozostałych elementów infrastruktury kolejowej.

źródło: rynek-kolejowy.pl