www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Biblioteka pod Atlantami z dotacją ministra

14.03.2016 r.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał PiMBP „Bibliotece pod Atlantami” w Wałbrzychu dotację (w wysokości 4 000 zł) w ramach programu Kultura Dostępna. Celem programu jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej.

Biblioteka pod Atlantami otrzyma dofinansowanie na zadanie „Bliżej Jachimowicza”. Jest to projekt obejmujący przygotowanie audiodeskrypcji (czyli werbalnego opisu treści wizualnych dla osób niewidomych i słabowidzących) opisującej kolekcję pamiątek zgromadzonych i udostępnionych w Pokoju Pamięci Poety. Jest to sala muzealna dedykowana Marianowi Jachimowiczowi – poecie, znanemu również z twórczości eseistycznej oraz z tłumaczeń literatury węgierskiej, który większość życia spędził w Wałbrzychu. Ekspozycja udostępniona została zwiedzającym w 2006 r., a ostatnio znalazła swoje nowe, bardziej dostępne dla zwiedzających miejsce na II piętrze budynku głównego Biblioteki pod Atlantami (Rynek 9). Dostosowanie formy przekazu do potrzeb osób niewidomych pomoże w niwelowaniu barier w dostępie do kultury.

12 maja tego roku przypada 110. rocznica urodzin poety. Rada Miejska doceniając jego dorobek twórczy ustanowiła rok 2016 Rokiem Mariana Jachimowicza. Projekt „Bliżej Jachimowicza” będzie częścią starań Biblioteki pod Atlantami o jak najszerszy dostęp do Pokoju Poety w roku jubileuszowym.