www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Gmina Walim remontuje drogi

24.10.2012 r.

Tym razem prace polegały na wykonaniu podbudowy z kruszywa kamiennego oraz nawierzchni z masy bitumicznej, a objęto nimi cztery drogi gminne: w Olszyńcu,  w Rzeczce, w Jugowicach oraz w Walimiu.

 

Na wymienione powyżej inwestycje Gmina Walim otrzymała dofinansowanie w wysokości 80%, pozostałe 20% sfinansowano z budżetu gminy.

 

czytaj więcej na: www.walim.pl