www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Nowy kierunek dla pielęgniarek w PWSZ

2.02.2016 r.

PWSZ WałbrzychPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa będzie kształcić w tym zawodzie na trzyletnich studiach licencjackich. Uczelnia złożyła wniosek do Polskiej Komisji Akredytacyjnej po tym, jak wpłynęły do niej sugestie od pracodawców i instytucji służby zdrowia.

Nowy kierunek kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu. Uczelnia otworzy wydział pielęgniarski. Wniosek w tej sprawie został złożony w Państwowej Komisji Akredytacyjnej. – Staramy się szybko reagować na zapotrzebowanie na rynku pracy – mówi rzecznik szkoły, Edward Szewczak.

Zapisy na nowy kierunek mają się rozpocząć latem i potrwają do połowy września tego roku. Szkoła dysponuje własnym akademikiem.

więcej informacji na stronie: prw.pl