www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Szansa na sprzęt od Tesco – ostatni gwizdek

23.10.2012 r.

Wobec niedofinansowania oświaty, szkoły często samodzielnie szukają sposobów na zdobycie niezbędnego sprzętu oraz pomocy dydaktycznych. Od 10 lat wychodzi im naprzeciw program Tesco dla Szkół, w ramach którego Tesco Polska przeznaczyło już 13 milionów złotych na nowoczesny sprzęt dla polskich szkół. Szansę, jaką daje program, umiejętnie wykorzystało już dwukrotnie Publiczne Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Marcinowicach, które dzięki udziałowi w programie zdobyło cenne nagrody i pomoce dydaktyczne, jak np. w pełni wyposażoną pracownię multimedialną. Inne placówki z województwa dolnośląskiego także mogą dołączyć do grona beneficjentów programu przyłączając się do tegorocznej, jubileuszowej edycji konkursu Tesco dla Szkół – „Zdrowo Najedzeni”. Przyjmowanie prac konkursowych potrwa jeszcze tylko do 8 listopada.

 

W województwie dolnośląskim nie brakuje aktywnych pedagogów oraz dyrektorów, którzy wykazują się przedsiębiorczością, zaangażowaniem i wraz ze wsparciem społeczności lokalnej starają się o lepsze warunki nauki dla uczniów. Tylko w trakcie ostatnich dwóch edycji programu Tesco dla Szkół udział w nim wzięło ponad trzystu uczniów z województwa dolnośląskiego, a aż 12 szkół, w tym z Chobieni, Jelcza-Laskowic, Jerzmanowej, Głuszycy, Marcinowic, Oławy, Szklarskiej Poręby i Wrocławia, zostało laureatami konkursu, zdobywając m.in. w pełni wyposażone pracownie multimedialne o wartości 12 tysięcy złotych każda, czytniki e-książek i laptopy. Jak wspomina Alina Niedziela z niewielkiego Publicznego Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Marcinowicach (gmina Mściwojów), udział w konkursie to nie tylko szansa na zdobycie atrakcyjnych nagród, ale przede wszystkim doskonała lekcja zaangażowania i dążenia do wspólnego celu, jakim jest pozyskanie cennego sprzętu dydaktycznego dla obecnych oraz przyszłych wychowanków szkoły. Konkurs taki jak Tesco dla Szkół to fantastyczna okazja dla uczniów i promocja szkół z mniejszych miejscowości. Zwycięstwo w konkursie i zdobycie sali multimedialnej pozwoliło naszym podopiecznym uwierzyć, że umiemy, że damy radę. Takiej radości, poczucia więzi ze szkołą i ze sobą (uczniów, nauczycieli, przyjaciół szkoły) nie da się tak łatwo osiągnąć – dodaje opiekunka laureatów IX edycji konkursu Tesco dla Szkół.

 

 

Tegoroczna, 10. odsłona konkursu to szansa na jedną z 10. pracowni multimedialnych o wartości 16 000 zł każda, mini kamerek HD dla uczniów oraz tabletów dla nauczycieli-opiekunów. Tegoroczna edycja konkursu Tesco dla Szkół – „Zdrowo Najedzeni” promuje zdrowe i rozsądne odżywianie wśród uczniów. Partnerem merytorycznym konkursu jest Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie. Ze względu na wysokie walory społeczno-edukacyjne, konkurs Tesco dla Szkół – „Zdrowo Najedzeni” został objęty honorowym patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

 

 

Prace konkursowe, czyli 2-minutowe filmiki prezentujące praktyczne zastosowanie zasad zdrowego żywienia, uczniowie z województwa dolnośląskiego mogą zgłaszać pod okiem swoich nauczycieli-opiekunów tylko do 8 listopada. Szczegółowe informacje, a także poradniki i informatory, znajdują się na stronie internetowej konkursu Tesco dla Szkół – „Zdrowo Najedzeni” www.tescodlaszkol.pl.

 

 

Od redakcji: Szkoły, które zgłoszą się do konkursu mogą liczyć na specjalne względy u nas w przyszłości.