www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

XXVII Sesja Rady Powiatu Wałbrzyskiego

23.10.2012 r.

Jutro o godzinie 9:00 odbędzie się XXVII Sesja Rady Powiatu Wałbrzyskiego. Posiedzenie odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu Al. Wyzwolenia 24, Sala Konferencyjna Nr 206.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.

3. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Wnioski i oświadczenia radnych.

6. Wnioski i oświadczenia osób spoza Rady.

7. Zamknięcie obrad Sesji.