www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Młodzież Gimnazjum nr 6 będzie sprzątać Cmentarz Żydowski

28.10.2015 r.

29 października 2015r., od godziny 9.00 młodzież Gimnazjum nr 6 im. Janusza Korczaka w Wałbrzychu , pod opieką nauczyciela historii i WOS Pana Andrzeja Hubczaka, będzie porządkować Cmentarz Żydowski w Wałbrzychu (południowo – wschodzi narożnik cmentarzu komunalnego między ulicami Moniuszki i Sikorskiego, wejście od ulicy Przemysłowej).

Akcja ta odbywa się rokrocznie w ramach projektu „Familie Thomas” realizowanego przez szkołę wspólnie z Towarzystwem Społeczno – Kulturalnym Żydów w Polsce oddział w Wałbrzychu. Projekt ten zakłada szeroki udział uczniów szkoły i nauczycieli w wspólnie realizowanych przedsięwzięciach, konferencjach, konkursach, projektach i uroczystościach rocznicowych np. kolejne Rocznice Powstania w Getcie Warszawskim.  Publiczne Gimnazjum nr 6 im. Janusza Korczaka w Wałbrzychu jako jedyna szkoła w Wałbrzychu otrzymała zgodę Gminy Żydowskiej na opiekę nad Cmentarzem Żydowskim.