www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2016

16.07.2015 r.

Znamy już propozycje mieszkańców w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2016. Do 30 czerwca zostało złożone 49 projektów zadań lokalnych i 11 projektów zadań ogólnomiejskich. Wszystkie projekty zostaną poddane weryfikacji przez Zespół Weryfikacyjny. Lista pozytywnie zweryfikowanych projektów zostanie opublikowana w sierpniu.

Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny

Dodatkowe informacje na temat WBP znajdziecie na stronie wbp.um.walbrzych.pl, natomiast szczegółowy wykaz złożonych projektów znajduje się pod TYM LINKIEM.