www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Bezpieczne Piątki w Gimnazjum nr 3

22.10.2012 r.

19-go października w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Wałbrzychu odbyło się spotkanie ze strażakami Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu. Przedsięwzięcie odbyło się w ramach programu profilaktycznego realizowanego przez tutejszą szkołę pn. „Bezpieczne Piątki” z inicjatywy koła Szkolna Formacja Obrony Cywilnej pod opieką Pana Szczepana Dębowskiego. Spotkanie podzielone było na dwie części: teoretyczną i praktyczną. W pierwszej części uczniowie i nauczyciele mieli okazję zapoznać się z nie tylko z podstawowymi zadaniami przed którymi stoi Straż Pożarna, takimi jak prewencja i walka z pożarami, ale również z zagrożeniami dla zdrowia i życia ludzkiego, ochrony dobytku oraz środowiska, a także usuwania skutków klęsk żywiołowych i katastrof.

 

 

Poruszone zostały również tematy dotyczące środków gaśniczych i sprzętu gaśniczego – ich rodzajów, zastosowania i właściwego użycia. Całą tę część wykładu przedstawił kpt. Przemysław Szpanier. W części praktycznej uczniowie mieli możliwość obejrzeć pod nadzorem asp. sztab. Adama Rybińskiego samochody i ich wyposażenie, będące na stanie jednostki. Objaśnienia działania i funkcjonowania poszczególnych urządzeń i sprzętu poparte były pokazem praktycznym, w którym uczestniczyli również uczniowie.