www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Pytanie 471: Dlaczego tak długo czekałam na decyzję o emeryturze?

3.03.2015 r.

24-go listopada nabyłam prawo do emerytury. Wniosek złożyłam w świdnickim inspektoracie ZUSu miesiąc wcześniej, tj. 27-go października i do chwili obecnej jeszcze nie mam decyzji emerytalnej. Moje dokumenty są w Wałbrzychu […] Od 15-go stycznia co kilka dni dzwonię […] i pytam o decyzję. Wpierw [pracownica] odpowiadała mi, że brakuje jej RP-7, to znowu, że wysłała jakieś zapytanie do firmy, w której wcześniej pracowałam, itd. Ostatnio odpowiadała mi, że już ma wszystko gotowe i decyzja właśnie się drukuje, jeszcze tylko da do podpisu i w przyszłym tygodniu ją powinnam otrzymać. Taką odpowiedź usłyszałam już trzy razy. […] Czy te przeciąganie wydania decyzji ma jakiś cel? Czy tam nie obowiązują jakieś terminy? Wydaje mi się, że to jest celowe. [imię i nazwisko do wiadomości Redakcji i ZUS].

Szanowna Pani,
przed wydaniem decyzji przyznającej emeryturę oraz ustalającej jej wysokość niezbędne było przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. Dotyczyło ono sprawdzenia przebiegu ubezpieczenia i ustalenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz zatrudnienia u kilku płatników po 2002 r. Z uwagi na członkostwo w otwartym funduszu emerytalnym, zwrócono się do Pani o uzupełnienie oświadczenia odnośnie przekazania zgromadzonych środków na budżet państwa. Było to niezbędne w celu wyliczenia emerytury w najkorzystniejszym wariancie. Z przynależnością do OFE wiąże się konieczność bardzo dokładnej weryfikacji kwoty, jaka została ostatecznie zapisana na Pani subkoncie w ZUS po przelewie środków z otwartego funduszu emerytalnego. Przeliczenia z uwzględnieniem przepisów obecnie obowiązujących wymagał również kapitał początkowy. Tak skompletowana dokumentacja stanowiła podstawę do wydania w dniu 23.02.2015 r. decyzji o przyznaniu emerytury. Pragnę zapewnić Panią, że nie było złej woli pracowników Oddziału przy rozpatrywaniu Pani wniosku o przyznanie emerytury, a dłuższy okres załatwiania sprawy był spowodowany koniecznością uzupełnienia dokumentacji. Każdą sprawę przyznająca prawo do świadczenia rozpatrujemy indywidualnie i na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

avatardodał: