www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Plac na Rozdrożu do remontu

18.12.2014 r.

Zarząd Dróg, Komunikacja i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu ogłosił przetarg na zagospodarowanie terenu Placu na Rozdrożu wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu: Etap I – ul. Kościelna i ul. Straży Pożarnej.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową ul. Kościelnej i ul. Straży Pożarnej w Wałbrzychu, odcinek ulic długości ok. 0,28 km. W zakres zadania wchodzą m.in.: – roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, budowa konstrukcji nawierzchni jezdni ulic: Straży Pożarnej, Kościelnej, Józefa Pankiewicza – wlot, budowa chodników, budowa parkingów, przebudowa istniejącego odcinka i budowa nowego odcinka kanalizacji deszczowej wraz z przebudową istniejących i budową nowych przykanalików, budowa oświetlenia ulicznego.

Przewidywany termin zakończenia prac – 29 maja 2015 r.