www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Zarejestruj się w bazie dawców szpiku

24.11.2014 r.

Pod koniec listopada w 58 miastach Polski, studenci połączą siły, by jako ambasadorzy Fundacji DKMS Polska, po raz czwarty, woluntarystycznie rejestrować nowych potencjalnych dawców szpiku.

 

 

Projekt DWA WYMAZY & DO BAZY to wielkie przedsięwzięcie, niespotykane w skali światowej, zorganizowane przy współpracy i ogromnym wsparciu Studenckich Ambasadorów Fundacji DKMS Polska. Delegaci 128 uczelni z całej Polski, zaangażowani emocjonalnie, merytorycznie przygotowani przez Fundację DKMS Polska, będą rejestrować potencjalnych dawców komórek macierzystych krwi lub szpiku. Fundacja DKMS Polska to największa w Polsce baza takich dawców. Bazując na bardzo pozytywnym doświadczeniu trzech poprzednich edycji tej studenckiej inicjatywy, które łącznie dały wynik około 37.000 nowych potencjalnych dawców, Fundacja DKMS Polska razem ze studentami podejmie się kolejnej próby pozyskania osób, dla których los chorych na raka krwi pacjentów nie jest obojętny.

Zarejestrować może się każda osoba, która wierzy w sens idei dawstwa. Należy być ogólnie zdrowym, pomiędzy 18. a 55. rokiem życia i ważyć minimum 50 kg (bez dużej nadwagi). Rejestracja polega na rozmowie z osobą reprezentującą Fundację DKMS Polska, wypełnieniu formularza, pobraniu wymazu z wewnętrznej strony policzka. Na podstawie pobranej próbki materiału genetycznego zostaną określone cechy zgodności antygenowej, a jeśli okaże się, że kod genetyczny dawcy zgadza się z kodem genetycznym chorego, wówczas dochodzi do przeszczepienia. Wszyscy, którzy chcą się zarejestrować, powinni mieć ze sobą dokument tożsamości z nr PESEL.

 

W Wałbrzychu zarejestrować się można:
Data:
29.11.2014

Godziny:
11:00 – 18:00

Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarzadzania i Przedsiębiorczości
Miejsce: Wydział Nauk Społecznych i Zdrowia (parter, wejście A)
Adres: ul. Wrocławska 10, Wałbrzych

Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarzadzania i Przedsiębiorczości
Miejsce: Wydział Zarządzania i Administracji
Adres: ul. 1 Maja 131, Wałbrzych