www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Pytanie 470: Zmiana nazwiska w legitymacji

20.11.2014 r.

Zwracam się z prośbą u udzielenie mi informacji w poniższych sprawach:

1. Zmiana nazwiska w legitymacji Emeryt-Rencista wydanej w Wałbrzychu – adres zamieszkania bez zmian.

2. Uzyskania zaświadczenia na druku E-104 – dotyczącego zakończenia ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, by moc korzystać ze świadczeń ubezpieczeniowo-zdrowotnych w Austrii.

Odpowiedź:

Szanowna Pani,

należy złożyć wniosek w ZUS o zmianę nazwiska wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopią dowodu osobistego. Najlepiej przyjść do ZUS, wtedy będzie Pani mogła na miejscu okazać dowód osobisty i wypełnić wniosek. Po druk E-104 należy zwrócić się do Narodowego Funduszu Zdrowia.

avatardodał: