www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

5.11.2014 r.
epSos.de | flickr.com

epSos.de | flickr.com

Urząd Miejski w Wałbrzychu informuje, że od 1 listopada 2014 roku gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp.z o.o. w Wałbrzychu. Punkt zlokalizowany przy ul. Beethovena w Wałbrzychu (w sąsiedztwie składowiska odpadów komunalnych) czynny jest  od poniedziałku do piątku w godz. od 10ºº do 18ºº, w soboty od 10ºº do 14ºº, z wyjątkiem świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy.

W ramach ponoszonej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami, nieodpłatnie przyjmowane są następujące rodzaje odpadów komunalnych powstających w gospodarstwie domowym:

a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w każdej ilości,

b) zużyte baterie i akumulatory – w każdej ilości,

c) odpady budowlane i rozbiórkowe – jednorazowo w ilości do 350 kg,

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe – jednorazowo w ilości do 350 kg,

e) zużyte opony – jednorazowo do 10 szt.,

f) chemikalia i opakowania po chemikaliach – w każdej ilości,

g) przeterminowane leki – w każdej ilości,

h) odpady odzieży i tekstyliów – jednorazowo w ilości do 20 kg,

i) odpady zielone – jednorazowo w ilości do 100 kg,

j) odpady ulegające biodegradacji inne niż zielone – w każdej ilości,

k) inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych – w każdej ilości,

l) papier i tektura – w każdej ilości,

ł) metal – w każdej ilości,

m) tworzywa sztuczne – w każdej ilości,

n) szkło – w każdej ilości,

o) opakowania wielomateriałowe – w każdej ilości,

p) inne odpady komunalne – w ilości uzależnionej od rodzaju odpadu.