www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

LXVII sesja Rady Miejskiej Wałbrzycha

29.10.2014 r.

Już jutro o godzinie 9:00 rozpocznie się kolejna sesja Rady Miejskiej Wałbrzych. Poniżej prezentujemy skrócony porządek obrad.

  1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2014 roku oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 roku.
  2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2014 – 2031 za I półrocze 2014 roku.
  3. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały Nr LV/561/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2014-2031.
  4. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały nr LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 roku. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2014 rok.
  5. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha.
  6. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha”.

Tekst pełnego ogłoszenia znajdziecie TUTAJ.