www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

SMS z Urzędu Miejskiego

14.10.2014 r.

SMSW trosce o coraz wyższą jakość świadczonych usług, wałbrzyski urząd wprowadził nowe rozwiązanie. Teraz mieszkańcy załatwiający sprawy związane z uzyskaniem prawa jazdy lub wydaniem dowodu rejestracyjnego będą otrzymywali komunikatu SMS lub e-mail, że odbiór dokumentu jest już możliwy.

Warunkiem otrzymania powiadomienia jest wpisane we wniosku o wydanie prawa jazdy lub we wniosku o rejestrację pojazdu numeru telefonu komórkowego albo adresu e-mail, na które ma zostać wysłane powiadomienie. Podanie tych dodatkowych danych jest dobrowolne – tłumaczy Teresa Buła-Wojtanowska, kierownik Biura Komunikacji Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.