www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Inwestycja na terenie Wzgórza Gedymina i Słonecznej Polany

11.08.2014 r.

Gmina Szczawno-Zdrój zagospodaruje na cele rekreacyjno-sportowe części terenu Wzgórza Gedymina i Słonecznej Polany. Całość przedsięwzięcia została wyceniona na 3,1 mln zł, z czego wartość dofinansowania wynosi 2,2 mln zł, co stanowi 70% całkowitych kosztów inwestycji.

W wyniku zagospodarowania części terenu Wzgórza Gedymina i Słonecznej Polany powstanie pawilon klubowo-socjalny, w którym zlokalizowane będą m.in. ogólnodostępne toalety, szatnie, punkt konsumpcyjny, pomieszczenie biurowe i magazynowo-garażowe, a na zewnętrznej ścianie – niewielka ścianka wspinaczkowo-boulderingowa. Ponadto powstaną m.in. ścieżka fitness wyposażona w różnorodne urządzenia do zewnętrznych ćwiczeń fitness oraz terenowe miejsca wypoczynkowe, ogrodzony plac zabaw dla dzieci wyposażony w urozmaicone urządzenia zabawowe, terenowe miejsca wypoczynkowe w postaci leżaków zewnętrznych zgrupowanych w pary. Wykonana zostanie niezbędna infrastruktura techniczna (instalacja wodno-kanalizacyjna i elektroenergetyczna), powstaną ciągi piesze. Zagospodarowany teren wyposażony będzie w elementy małej architektury typu ławki parkowe, siedziska widowni toru rowerowego, stojaki rowerowe, pojemniki na śmieci itp.

źródło: szczawno-zdroj.pl