www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Konsultacje społeczne ‚Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskich’

31.07.2014 r.

Prezydent Wałbrzycha jako Lider Aglomeracji Wałbrzyskiej informuje o konsultacjach społecznych projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskich”, które prowadzone będą od 4 sierpnia do 7 września br. Celem konsultacji będzie określenie ostatecznego kształtu dokumentu określającego zintegrowane działania służące rozwiązywaniu problemów społecznych, gospodarczych i środowiskowych Aglomeracji Wałbrzyskiej w latach 2014-2020 realizowane ze wsparciem środków Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

 

 

4 sierpnia udostępniony zostanie do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu www.um.wallbrzych.pl formularz, za pomocą którego mieszkańcy będą mogli zgłosić swoje uwagi i opinie w zakresie dokumentu poddawanego konsultacji.

 

 

Z projektem „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskich” będzie się można zapoznać na stronie internetowej www.um.walbrzych.pl oraz www.aglomeracja-walbrzyska.pl