www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Pytanie 468: zasiłkek chorobowy po urlopie wychowawczym

14.07.2014 r.

Czy po powrocie do pracy z urlopu wychowawczego można od razu skorzystać z zasiłku chorobowego, czy też musi minąć jakiś okres czasu?

W przypadku, gdy niezdolność do pracy powstanie w czasie przerwy w ubezpieczeniu chorobowym, na przykład z powodu urlopu wychowawczego, zasiłek chorobowy nie przysługuje za cały okres nieprzerwanej niezdolności do pracy przypadającej w czasie tej przerwy. Jeżeli jednak nieprzerwany okres niezdolności do pracy przypada również po zakończeniu przerwy w ubezpieczeniu chorobowym, prawo do zasiłku chorobowego przysługuje za okres po tej przerwie.

Podstawą ustalenia prawa do zasiłku chorobowego jest zaświadczenie o niezdolności do pracy wystawione przez lekarza leczącego na druku ZUS ZLA. Prawo do zasiłku ustala Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub pracodawca – jeśli zatrudnia więcej niż 20 pracowników.

W przypadku pracownika, któremu ustalono prawo do zasiłku chorobowego tuż po urlopie wychowawczym, podstawę wymiaru tego świadczenia stanowi wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na takim samym stanowisku albo wynagrodzenie, jakie pobierał ten pracownik przed urlopem wychowawczym.

avatardodał: