www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Absolutorium dla prezydenta miasta

17.06.2014 r.

Rada Miejska na sesji 17 czerwca 2014 r. udzieliła prezydentowi Wałbrzycha absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013 i zatwierdziła sprawozdanie finansowe miasta za rok 2013. Skarbnik miasta przedstawiła radnym sprawozdanie finansowe za ubiegły rok. Dochody miasta w 2013 r. wyniosły ponad 478 mln zł, a wydatki 519 mln zł. Władze miasta pozyskały ze środków UE ponad 32 mln zł.

 

 

Rok 2013 to przede wszystkim rok inwestycji, które zostały zrealizowane w wysokości 98 837 240,03 zł co stanowi 19 % ogółu wydatków. Na realizację zadań inwestycyjnych Miasto Wałbrzych pozyskało 23 435 413,14 zł a udział własny wyniósł 75 401 826,89 zł.

 

 

Wśród najważniejszych inwestycji należy wymienić : modernizację infrastruktury transportu publicznego, modernizacje i przebudowy dróg: ul. 11 Listopada, Wieniawskiego i De Gaulle?a, Wysockiego, Uczniowska, Broniewskiego, Sokołowskiego, Makuszyńskiego, budowę budynków komunalnych przy ul. Andersa, Staszica i Jana Pawła II, budowę żłobka przy ul. Giserskiej, budowę ścieżki pieszo-rowerowej wokół Al. Podwale, przebudowę mieszkań komunalnych przy ul. Rolniczej i Drzymały, modernizację obiektów szkolnych w ramach programu ?Szkoła od nowa?.