www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Zaprzysiężenie Młodzieżowej Rady Wałbrzycha

27.03.2014 r.

27 marca 2014 r. o godz. 12.00, w trakcie posiedzenia Rady Miejskiej Wałbrzycha, odbędzie się uroczyste zaprzysiężenie nowych Radnych Młodzieżowej Rady Miasta Wałbrzycha.

 

 

W wyniku przeprowadzonych w szkołach wyborów, w skład Młodzieżowej Rady Miasta Wałbrzycha weszli następujący uczniowie:

 

 

1. Publiczne Gimnazjum nr 3 – Katarzyna Grzegorczuk

2. Publiczne Gimnazjum nr 4 – Sandra Czubowska

3. Publiczne Gimnazjum nr 6 – Jakub Kęcik

4. Zespół Szkół nr 5 – Paulina Kowzowicz

5. III Liceum Ogólnokształcące – Damian Nowicki

6. Społeczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej – Grzegorz Bogdanowicz

7. Zespół Szkół Politechnicznych ENERGETYK – Piotr Jaroszewski

8. Zespół Szkół nr 7 – Michał Radoń

9. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi – Wojciech Buczel

10.Publiczne Gimnazjum nr 7 – Jolanta Woźniak

11. Publiczne Gimnazjum nr 1 – Paulina Ratajczak

12.Zespół Szkół nr 4 – Wojciech Posiłek

13.Zespół Szkół Techniczno-Budowlanych – Arkadiusz Skowroński

 

 

W trakcie zaprzysiężenia, nowi Radni Młodzieżowej Rady Miasta Wałbrzycha złożą uroczyste ślubowanie przed Radą Miejską Wałbrzycha.

 

 

Kadencja Młodzieżowej Rady Miasta Wałbrzycha będzie trwać 2 lata. W tym czasie Radni będą pracować na rzecz rozwijania i upowszechniania wśród młodzieży idei samorządności, umożliwiania aktywnego udziału młodzieży w życiu społecznym Wałbrzycha, wspierania inicjatyw młodzieży oraz wskazywania organom samorządowym i władzom Miasta istotnych zagrożeń, dotyczących ludzi młodych w Wałbrzychu i proponowania rozwiązań tych problemów.