www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Nagrodzeni nauczyciele

15.10.2012 r.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczyciele szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wałbrzyski, uhonorowani w roku 2012 Nagrodą Starosty Wałbrzyskiego dla nauczycieli

Byli to:

 

• Pani Dziędziura Alina

– nauczyciel w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałbrzychu

• Pani Dobkowska Krystyna

– nauczyciel w Publicznym Gimnazjum Specjalnym nr 10 w Wałbrzychu

• Pani Drażba Małgorzata

– wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle

• Pani Janas Małgorzata

– nauczyciel w Zespole Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Wałbrzychu

• Pani Mitko-Barto Renata

– nauczyciel w Zespole Szkół nr 1 im. I. Paderewskiego w Wałbrzychu

• Pani Prędki Anna

– nauczyciel w Zespole Szkół nr 4 w Wałbrzychu

• Pani Solecka-Jurkiewicz Marlena

– wicedyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Wałbrzychu

• Pani Stefaniak Małgorzata

– wicedyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Budowlanych w Wałbrzychu

 

• Pani Tatuśko Olga Marta

– nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu

• Pani Wiśniowska-Augustyn Sylwia

– nauczyciel w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju

• Pani Żurakowska Barbara

– nauczyciel w Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu

• Pan Grabiński Paweł

– nauczyciel w Zespole Szkół nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu

• Pan Leć Eugeniusz

– nauczyciel w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju

• Pan Nowak Marcin

– nauczyciel w Zespole Szkół nr 7 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu

• Pan Ostrowski Radosław

– nauczyciel w Zespole Szkół nr 4 w Wałbrzychu

• Pan Szafrański Edward

– nauczyciel w Publicznym Gimnazjum Specjalnym nr 10 w Wałbrzychu

• Pan Wierzbicki Mariusz

– nauczyciel w Zespole Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu

 

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wałbrzyski, również zostali uhonorowani w roku 2012 Nagrodą Starosty Wałbrzyskiego dla nauczycieli

 

• Pani Błażejowska Dorota

– dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle

• Pani Bucholc Ewa

– p.o. dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu

• Pani Ceran Jolanta

– dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu

• Pani Citak Oksana

– dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. I. Paderewskiego w Wałbrzychu

• Pani Cynk-Kwiatkowska Gabriela

– dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu

• Pani Nieć Katarzyna

– dyrektor Zespołu Szkół nr 7 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu

• Pani Polowy Urszula

– dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałbrzychu

• Pan Głód Roman

– dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu

• Pan Sęczyk Waldemar

– dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Wałbrzychu

• Pan Wróbel Robert

– dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Wałbrzychu

 

Nauczyciele uhonorowani Nagrodą Dolnośląskiego Kuratora Oświaty otrzymali listy gratulacyjne od Starosty Wałbrzyskiego

 

• Pani Małgorzata Stączek

– nauczyciel w Zespole Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Wałbrzychu

• Pani Maria Śmietana-Miziołek

– nauczyciel w Zespole Szkół nr 1 im. I. Paderewskiego w Wałbrzychu

• Pan Bogusław Kuta

– wicedyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. I. Paderewskiego w Wałbrzychu

• Pan Rafał Wójcik

– nauczyciel w Zespole Szkół nr 1 im. I. Paderewskiego w Wałbrzychu

 

List gratulacyjny od Starosty Wałbrzyskiego dla nauczyciela uhonorowanego Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej otrzymała

 

Pani Małgorzata Simm – nauczyciel w Zespole Szkół nr 1 im. I. Paderewskiego w Wałbrzychu